Stredná ríša (2134 – 1690 pred Kr.)

Panovníci tohto obdobia viedli Egypt k hospodárskej stabilite, čo viedlo k literárnemu, kultúrnemu i stavebnému rozmachu. Krajina bola stabilná a bezpečná, obnovili sa obchodné cesty i poľnohospodárstvo. (Mapa starej ríše - oranžová a mapa strednej ríše - žltá farba) Krajinu viedli opäť centralizovane, na špičke pomyselnej pyramídy bol panovník s neobmedzenou mocou. Vystavali nové hlavné mesto Ictauej, z ktorého korigovali obchody. Zveľaďovali územia v okolí a vystavali zavlažovacie systémy, k...
Read More