Nová ríša (1549 – 1069 pred Kr.)

Prví faraóni Novej ríše zabezpečili hranice a posilnili diplomatické zväzky so susedmi, ako Mitanni, Asýria alebo Kanaán, čím otvorili cestu k nevídanej prosperite Egypta. Faraón Thutmose I. a jeho vnuk Thutmose III. viedli vojenské ťaženia a rozšírili územie a vplyv Egypta do najväčších rozmerov, aké kedy ríša dosiaľ mala.

Thutmose I a Thutmose III(Zachované múmie faraóna Thutmose I – vľavo a faraóna Thutmose III –  vpravo)

Medzi nimi vládla kráľovná Hatšepsut, ktorá udržala mier a jej obchodné cesty prekročili pôvodné destinácie, aké mal Egypt k dispozícii pred hyksóskou okupáciou. Panovníci začali realizovať obrovský stavebný plán, posilňovali kult boha Amona. V stavbách často zobrazovali svoje skutočné alebo vymyslené úspechy a na nich si zakladali svoju vládu.

Kráľovna Hatshepsut(Kráľovna Hatšepsut – podľa mnohých prvá kráľovná a prvá žena faraónka)

Celkovo však toto obdobie môžeme charakterizovať ako pokojné, mierne a stabilné. Nieslo sa najmä v znamení boja o náboženstvo. Rôzni panovníci presadzovali rôznych bohov, zrejme podľa toho, s ktorým sa práve oni stotožňovali. Príkladom je napríklad armanské obdobie, kedy faraón  Amenhotep IV.  uctieval menej známeho boha Atona. Potláčal akékoľvek iné božstvá, rúcal pôvodné chrámy a zatracoval iných bohov. Snažil sa, aby jediným uznávaným bohom bol Atom a tejto myšlienke oddal celý svoj život. Zanedbával správu krajiny, nezaujímal sa o Blízky východ a celkovo tak narúšal stabilitu krajiny. Po jeho smrti sa rýchlo prinavrátil pôvodný kult a jeho nasledovníci sa snažili vymazať Amenhotepov fanatizmus z dejín.

egypt nova risa(Nová ríša bola úspešným obdobím v dejinách starého Egypta)

V tomto období hovoríme aj o prvej známej mierovej zmluve v dejinách. Kráľ Ramesse II. zatiahol krajinu do boja s Chetitmi, v ktorej nebolo víťaza. Po krvavej bitke bola uzatvorená spomínaná zmluva a z týchto dvoch krajín sa mali stať spojenci, netrvalo to však dlho. Keď boli napadnuté územia na blízkom východe líbyjskými Berbermi, Egypt sa stiahol a zanechal Chetitov bez pomoci. Hoci ríša prišla o tieto územia, samotnú inváziu do Egypta zastavili. Rozvrat ríše bol však už neodvratný. Amonov kult si nahromadil množstvo bohatstva, ľud zas bojoval v občianskych vojnách, dokonca dochádzalo k vykrádaniu hrobiek.

Dovolenka v Egypte