Stará ríša (okolo 2686 – 2181 pred Kr.)

Zo začiatku tohto obdobia sa Egyptu veľmi dobre darilo. Vďaka centralizovanej moci panovníka bol štát organizovane riadený a keďže ľudia boli zabezpečení, začala sa veľmi dobre rozvíjať kultúra i umenie. Práve z tohto obdobia pochádza i slávna Veľká pyramída kráľa Chefua.

Cheopsova pyramída(Cheopsova pyramída)

V Egypte mal najväčšiu moc panovník, ktorý mohol prakticky všetko, bol zástupcom Boha na zemi. Egypt však v tej dobe rozdelili na menšie podúzemia niečo ako súčasné kraje. V ich čele stáli nomarchovia ktorí mali síce spočiatku malú moc, no ako upadala moc faraóna, zvyšovala sa tá ich.

Ďalšími dôležitými osobami boli pisári a štátni úradníci, ktorým ich postavenie a majetky zaručoval sám faraón. Stala sa z nich najvyššia trieda pracujúcich občanov, niečo ako šľachta. Mali veľké majetky, boli veľmi vzdelaní a často práve na nich závisela správa celej krajiny.

Faraon Chafre(Podobizeň Faraóna Chafre)

Keďže však narastala moc nomarchov a klesala centrálna moc panovníka, Egypt sa dostal do obdobia, ktoré nazývame Prvé prechodné obdobie. Okrem uvedených dôvodov k tomu prispelo i obdobie sucha, ktoré Egypt postihlo.

pyramida_Sakere(Stupňovitá pyramída v Sakkáre z obdobia starej ríše)

Zlacnené dovolenky v Egypte