Ranodynastické obdobie (okolo 3050 – 2686 pred Kr.)

Táto doba prebiehala v rovnakom časovom období ako rozmach sumersko-akkadskej civilizácie v Mezopotámii a v starovekom Elame (dnešný západný a juhozápadný Irán). V tomto období sa začalo spájanie Horného a Dolného Egypta a začali sa zaznamenávať dynastie egyptských faraónov.

Džoserova pyramída(Najstaršia pyramída Egypta – Džoserova pyramída taktiež známa ako Stupňovitá pyramída v Sakkáre)

Za prvého faraóna zjednotenej ríše sa pokladá Meneus, mnohí odborníci však majú pochybnosti o jeho existencií. Zvyknú ho však stotožňovať s faraónom Narmerom, ktorý je zobrazený na slávnostnej palete so symbolickým aktom zjednotenia.

Faraon Narme(Podobizeň faraóna Narmeho)

Dal vystavať hlavné mesto Inebuhedž (neskorší Mennofer, Memfis), z ktorého bol schopný ovládať celú ríšu najmä cez pracujúcich ľudí. Tiež odtiaľto riadil poľnohospodárstvo Egypta i jeho obchodné cesty. Počas tejto doby prežíval Egypt veľký rozmach, čo môžeme pozorovať najmä na bohatstve hrobiek panovníkov.

Ranodynastické obdobie(Nájdená kresba na kameni z Ranodynastického obdobia)

Zlacnené dovolenky v Egypte