Tutanchamónova dýka má mimozemský pôvod

Egyptský národ je okrem stavby pyramíd známy aj svojou symbolikou. Využívali ju takmer všade v kresbách ukrytých v hrobkách kráľov, v bežnom živote, i v živote náboženskom. Často si ani neuvedomujeme, že množstvo symbolov, ktoré dnes používame sme prebrali s egyptskej kultúry a dali sme im len nový význam. Asi najznámejším príkladom je hákový kríž, ktorý mal pôvodne úplne iný význam, aký poznáme dnes. Egypťania však neuctievali len symboly či obradné predmety, prikladali špeciálny význam aj materiálom, z ktorých boli vyrobené.

tutanchamon dyky(Tutanchamónova dyka)

Vzácnosť vecí funguje na jednoduchom princípe čoho je málo, to je vzácne a má preto aj najväčšiu hodnotu. Aj Egypťania priradzovali kameňom odlišnú moc podľa ich dostupnosti. Je preto logické, že najvzácnejším materiálom bol kameň, ktorý nemal pôvod na našej planéte. Výskumný tím vedcov z Polytechnickej univerzity Milána a Turína, Univerzity v Pise, Egyptského múzea v Káhire, CNR, Univerzity Fayoum a spoločnosti XGlab potvrdil, že dýka kráľa Tutanchamóna má mimozemský pôvod. Egypťania totiž dýku vyrobili z meteoritu, ktorý dopadol na zem.

dyka v hrobke(Objavanie dýky v hrobke)

Práve padanie kameňov z nebies je zrejme dôvodom, prečo kultúry po celom svete prikladali meteoritom obzvlášť veľký význam. Egyptská kultúra bola plná rôznych božstiev, iste sa preto domnievali že padanie kameňov z nebies má nejaký zvláštny význam alebo symbolizuje nejaký odkaz. Tutanchamón je jedným z najznámejších faraónov, nie je preto prekvapením, že sa dýky objavili práve v jeho hrobke. Egypťania totiž tak, ako staré slovanské národy verili, že to, s čím bude človek pochovaný si odnáša na svoju ďalšiu cestu.

Množstvo celosvetovo uznávaných archeológov sa už celé desaťročia pohrávalo s myšlienkou, že mnohé vzácne predmety môžu mať mimozemský pôvod. Už v roku 2014 bol prezentovaný výskum Diany Johnsonovej z Open University a Joyce Tyldesleyho z University of Manchester. Títo vedci objavili množstvo artefaktov, ktorých pôvod sa im zdal výnimočný. Najzaujímavejšími boli práve artefakty z hrobky kráľa Tutanchamóna. Pri podrobnom skúmaní pod mikroskopom sa im podarilo odhaliť, že tieto predmety sú skutočne vyrobené z tak vzácneho materiálu ako je meteorit. Neskôr sa zistilo, že materiál dýky obsahuje množstvo niklu a kobaltu, čo je základ stavby meteorických kameňov.

tutanchamonova maska(Tutanchamóna dnes najlepšie predstavuje jeho slávna posmrtná maska)

V období 18. dynastie faraónov mali Egypťania veľmi dobre rozvinuté spracovávanie kovov. Dokázali preto pracovať i s meteoritmi, ktoré občas dopadli na zem. Toto obdobie je staré 5000 rokov a práve na spracovaní dýky je vidieť, ako veľmi pokročilá bola Egyptská kultúra. Nielenže dokázali spracovávať rôzne kovy, dokázali si vyvinúť širokú symboliku, ktorú zrejme už nikdy ľudstvo neposkladá úplne dohromady. Egypt bude zrejme vždy ukrývať nejaké tajomstvá.