Údolie kráľov

Údolie kráľov je významnou historickou pamiatkou a tiež vyhľadávaným cieľom turistov. Je jedinečným strediskom cestovného ruchu. Údolie kráľov je taktiež zaradené do svetového zoznamu UNESCO, posvätné miesto, ktoré môžno nájsť západne od Luxoru. Je to neopakovateľné miesto, ktoré slúži k večnému odpočinku starovekých egyptských panovníkov.

udolie kralov(Chrám Džeser Džeser)

Jedná sa o pohrebiská vtedajších najvýznamnejších panovníkov a členov aristokracie. Nachádza sa na západnom brehu Nílu a verejnosti sú prístupné niektoré z tu nájdených hrobov, napríklad slávnej Tutanchamónovej hrobky. Niektoré z hrobov ešte zatiaľ nie sú prístupné turistom alebo neboli ešte odhalené. Na celej svojej ploche sa nachádza vyše 60 hrobov a pohrebných komôr, ktoré možno nájsť v rôznych formách a veľkostiach. Ich steny sú zdobené hieroglyfmi a maľbami znázorňujúce výjavy z egyptskej mytológie. Hoci boli tieto hrobky v minulosti mnohokrát cieľom vykrádačov hrobov, rabovaniu, aj tak si stále zachovali svoju majestátnosť a mystiku. Je preto zrejmé, že o toto miesto majú veľký záujem archeológovia a tiež turisti zo všetkých kútov sveta. Starí Egypťania mali pre toto pohrebisko niekoľko názvov ako napríklad: „Veľké schodisko“ alebo „Krásne schodisko Západu“.

Tutanchamónova hrobka(Tutanchamónová hrobka)

Pri návšteve Údolia kráľov musíte mať zakúpenú vstupenku, ktorú si zakúpite pri pokladniach, inak Vás nepustia dovnútra. Do slávnej Tutanchamónovej hrobky sa platí zvláštne vstupné, pretože je najslávnejšia. V Údolí kráľov boli budované hrobky panovníkov a príslušníkov aristokracie najmä z obdobia Novej ríše v Egypte. Údolie je rozdelené na západnú a východnú časť. Vo východnej časti leží väčšina významných hrobiek. V západnej časti je sprístupnená hrobka Veľkňaza Ajeho, ktorý panoval po náhlej smrti Tutanchamóna.

Prvým kráľom pochovaným v Údolí je Thutmose I . Najvýznamnejším panovníkom tu pochovaným je Ramzes II. Postupne pribúdali ďalšie hrobky. Napríklad hrobka faraóna Amenhotepa I. ešte nebola doteraz objavená. Posledným panovníkom, ktorý tu bol pochovaný je Ramzes XI . Všetky hrobky okrem Tutanchamónovej boli vykradnuté už počas obdobia Novej ríše. Väčšina kráľovských hrobov má podobné vnútorné riešenie, aj keď nie sú rovnaké. Nenájdete tam ani jednu hrobku, ktorá je totožná s druhou. Najstaršie hrobky pochádzajúce z počiatku 18.dynastie, ktoré boli tesané pri úpätí skalného vápencového masívu.

Údolie kráľov(Údolie kráľov)

Aj keď boli hrobky vykradnuté, zachovali sa v nich, ako už bolo spomínané vyššie, šperky, maľby, výjavy z egyptskej mytológie. Hoci maľby neboli reštaurované, zachovali sa v neuveriteľnej, priam živej, farebnosti. Práve tým sa tunajšie hrobky výrazne odlišujú od pyramíd a chrámov, kde boli pôvodné maľby značne poškodené alebo úplne zničené. Pre toto údolie sú tiež typické početné kamenárskej dielne, špecializujúce sa na ručnú výrobu predmetov z alabastru a bazaltu. V dielňach si môžete vypočuť zaujímavý výklad a zoznámiť sa tak s tradičnými postupmi. Samozrejme je tu tiež možné zakúpenie niektorého výrobku ako suveníru.