Tretie prechodné obdobie (1069 – 653 pred Kr.)

Po smrti Ramesseho XI. okolo roku 1078 pred Kr. ovládol Dolný Egypt  Nesbanebdžed I. a panoval z mesta Džanet (Tanis). Horný Egypt ovládali Amonovi veľkňazi z Vasetu (Téby). V tomto období sa začali v západnej delte usídľovať berberské kmene zo západu a postupne získavali samostatnosť.

Tanis Egypt - Džane(Dnešné pozostatky mesta Džanet – Tanis)

Nakoniec okolo roku 945 pred Kr. líbyjský princ pod menom Šešonk I. založil 22. dynastiu so sídlom v meste Perbastet (Bubastis), ktorá vládla delte 200 rokov. Svoju rodinu dosadil na dôležité náboženské funkcie (vládli v Hornom Egypte) a týmto spôsobom ovládal takmer celý Egypt. V okolí Egypta žilo už v tej dobe množstvo vyspelých i menej vyspelých národov. Spájal ich spoločný nepriateľ- Asýria. Proti nej viedol Egypt vojnu bol v jednej aliancií s Izraelom, Hamánom, Kanaánciami, Arabmi, Arménmi a dokonca aj s Chetitmi. V roku 853 p.n.l prehrali bitku pri Karkane a Asýria dominovala územiam i naďalej.

egypt_historia(Dobová tabuľka s hieroglyfmi)

O pár rokov do krajiny vstúpil núbijský kráľ Pije, ktorý ho zjednotil do podoby, akú mal počas Novej ríše. O tomto období hovoríme ako o renesancií Egypta, pretože sa obnovila aj kultúra, školstvo, ale hlavne stavebníctvo. Egypťania začali opäť stavať pyramídy, tentoraz o niečo južnejšie (územie dnešného Sudánu). Keďže Egypt nemal na Blízkom východe žiadny vplyv, panovníci tohto obdobia sa ho snažili dosiahnuť. Podporovali rôzne vzbury proti Asýrčanom, boli však neúspešné a Asýria naďalej ovládala väčšinu okolitých území.

Mapa Asýrie(Mapa Asýrie v rokoch 824 – 625 pred naším letopočtom)

Ako sme už uvádzali, v tej dobe vládli Egyptu Núbijčania, ktorí sa snažili prebudovať Egypt na svoju krajinu a vynakladali veľké prostriedky, aby si získali rešpekt doma i v okolí. Ukázalo sa, že ustavičné napádanie záujmov Asýrčanov bola chyba. Podnikli inváziu do Egypta, ktorá bola veľmi ľahká a plynulá. Kráľ Tahark utiekol späť do Núbie, odkiaľ sa o niekoľko rokov neskôr vrátil jeho syn. Ten sa pokúsil získať Egypt späť, nachvíľu sa mu to i podarilo, no Asýrčania nečakali dlho a poslali vojsko, ktoré Tumutamona porazilo. Na trón dosadili  Psammetika I. ako Ašurbanipalovho vazala a Núbia už nikdy neohrozila Egypt.

Lacná dovolenka Egypt