Egypt História

Vznik Egypta datujeme v období okolo roku 3000 p.n.l. Vznikol spojením Dolného a Horného Egypta. Samozrejme, rôzne časti Egypta sa vyvíjali dávno predtým, už od doby bronzovej. Egypt tak patrí k najstarším civilizáciám sveta.

História Egypt

O najstaršiu chronológiu sa pokúsil už v 4. storočí p.n.l egyptský historik a kňaz Mahento, ktorý faraónov rozdelil do 31 dynastií- tento spôsob delenia používajú egyptológovia dodnes. Samotní starí Egypťania nerátali roky tak ako my dnes, počítali iba roky panovania istého vládcu. Napríklad: „V treťom roku faraóna Meneusa postihli Egypt veľké záplavy.“ Tento systém im stačil. Dnes však vďaka tomu historici nedokážu jasne určiť vládu toho- ktorého panovníka. Často sa tak rôzne historické názory odlišujú aj o 300 rokov.

Rozdelenie historických období Egypta

1. Preddynastické obdobie (približne 4500 – 2900 pred Kr.)
2. Ranodynastické obdobie (okolo 3050 – 2686 pred Kr.)
3. Stará ríša (okolo 2686 – 2181 pred Kr.)
4. Prvé prechodné obdobie (2181 – 1991 pred Kr.)
5. Stredná ríša (2134 – 1690 pred Kr.)
6. Druhé prechodné obdobie (1674 – 1549 pred Kr.)
7. Nová ríša (1549 – 1069 pred Kr.)
8. Tretie prechodné obdobie (1069 – 653 pred Kr.)
9. Neskoré obdobie – Koniec Egypta (672 – 332 pred Kr.)

História egyptskej spoločnosti

1. Štátna správa
2. Náboženstvo starého Egypta

egypt história

Prvé známe civilizácie sa vždy formovali vo výborných prírodných podmienkach. Bola to Mezopotámia medzi riekami Eufrat a Tigris, ale aj Egypt v okolí rieky Níl. Práve táto rieka slúžila na zavlažovanie polí, obyvatelia z nej ťažili kamene na stavbu budov ale aj lovili ryby. Vedela však obyvateľov v okolí aj poriadne potrápiť, pretože v období záplav dokázala zničiť všetko, čo ľudia tvrdou prácou budovali. Vďaka tomu však Egypťania našli spôsob, ako predpokladať záplavy, vytvorili si systém, ktorý neskôr viedol k rozvoju množstva vied.