Objavená hrobka ženatého kňaza

Rok 2018 bol pre Egypt naozaj bohatým a úspešným rokom. Nemáme na mysli iba rastúcu životnú úroveň a ekonomiku, či rastúci turistický ruch. Archeológovia a hľadači tajomstiev si došli na svoje. Mnoho objavov z minulého roku zatienili tie predošlé a je radosť sledovať aké krásne záhady sa v Egypte odkrývajú každý mesiac.

4400 rokov stará hrobka kňaza

Tento krát sa podarilo objaviť súkromnú hrobku významného kňaza. „Dnes oznamujeme posledný objav roku 2018. Je to nový objav, je to súkromná hrobka,“ tak uviedol Chálid Anání egyptský minister pre historické pamiatky jeden najnovších nálezov v Egypte. Podľa prvých odhadov sa predpokladá, že hrobka ma viac ako 4400 rokov a kňaz ktorému hrobka patrí slúžil počas piatej dynastie za vlády kráľa Neferirkareho.

Výzdoba hrobky je naozaj veľkolepá, steny sú pomaľované obrazmi zo života kňaza, nechýba na nich jeho žena, blízka rodina a dokonca aj deti a manželka. V hrobke sa našli aj sochy a vzácne predmety patriace rodine. Meno kňaza sa uvádza ako „Wahtye“ a je pravdepodobné, že pracoval priamo pre samotného kráľa, jeho postavenie v spoločnosti bolo teda naozaj vysoké.

Zdroj: https://www.nationalgeographic.com/, https://www.thejournal.ie

Dovolenky v Egypte